Фотогалерия >   

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   
 

Бизнес услуги

Хотел "Шипка "разполага със 4 конферентни зали с капацитет от 30 до 100 места и цени за наемане както следва:
 

Зала №

Капацитет / места

Цена за ден в лева

Цена за 1/2 ден в лева

Цена за 2 часа в лева

Зала № 1 60 300 170 90
Зала № 1A 40 260 150 80
Зала Шипка 100 400 240 120
Зала № 2 30 100 60 40


 

Предлагаме следната техника и оборудване:
    Мултимедиен проектор: наем - 60 лв. за ден и 40.00 лв. за 1/2 ден.

    Флипчарт: наем - 20 лв. за ден и 10 лв. за половин ден.

    Екран: наем - 20 лв. за ден и 10 лв. за 1/2 ден.

    Микрофон: 10 лв. наем за 1 брой за 1 ден и 5 лв. за 1/2 ден